(ក្នុងស្តុក)-នាឡិកានារី-Women's Fashion Magnetic (4047354560621)
Women's fashion luxury stainless steel magnetic buckle strap with refractive surface luminous dial ladies quartz watch (4047354560621)
Women's fashion luxury stainless steel magnetic buckle strap with refractive surface luminous dial ladies quartz watch (4047354560621)
Women's fashion luxury stainless steel magnetic buckle strap with refractive surface luminous dial ladies quartz watch (4047354560621)
Women's fashion luxury stainless steel magnetic buckle strap with refractive surface luminous dial ladies quartz watch (4047354560621)
Women's fashion luxury stainless steel magnetic buckle strap with refractive surface luminous dial ladies quartz watch (4047354560621)
(ក្នុងស្តុក)-នាឡិកានារី-Women's Fashion Magnetic (4047354560621)
(ក្នុងស្តុក)-នាឡិកានារី-Women's Fashion Magnetic (4047354560621)
(ក្នុងស្តុក)-នាឡិកានារី-Women's Fashion Magnetic (4047354560621)
(ក្នុងស្តុក)-នាឡិកានារី-Women's Fashion Magnetic (4047354560621)
  • SKU: 10058-RED
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Women's Fashion Magnetic watch

$1.50 $8.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

 

Specifications
Watch movement: quartz watch
Watch style: simple, casual fashion
Surface diameter: 34mm
Seat diameter: 34mm
Dial thickness: 10mm
Strap width: 15mm
Strap length: 270mm (with case)
Watch weight: 43.5g
Tape Material: Alloy
Surface Material: Alloy
Mirror material: ordinary glass
Packing: OPP bag
Table buckle type: needle buckle
Waterproof level: not waterproof
Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP