ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak
  • SKU: STO-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀម អូស្ត្រាលី Australian Rump Steak & Lamb Steak

$15.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
  • Australian Beef and Lamb
    ស្ទេកសាច់គោ និងសាច់ចៀមសុទ្ធនាំចូលពី​ប្រទេសអូស្រ្តាលី​
  • ធានាទំាងគុណភាព និងតម្លៃ
  • រីករាយក្នុងការចម្អិន ជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្រ្ត
  • ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងក្រុងភ្នំពេញ
  • ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ៖ 012 210 290 ;    086 454 507


 

BACK TO TOP