(កម្មង់មុន)-ស្រោមទូរសព្ទមានឆក់-Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
(កម្មង់មុន)-ស្រោមទូរសព្ទមានឆក់-Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
(កម្មង់មុន)-ស្រោមទូរសព្ទមានឆក់-Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
(កម្មង់មុន)-ស្រោមទូរសព្ទមានឆក់-Magneto King mobile phone case glass (4050297028717)
  • SKU: 10068--IPHONE6PLUS3
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ស្រោមទូរសព្ទមានឆក់-Magneto King mobile phone case glass

$5.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description


gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx

gengx


 

Specifications

Product Description

Color
:Black /Red/Milk/
Material:Plastic, tempered glass
Suitable for brands:Apple
Style:Rear cover type
Process:Plastic molding
Available Models:iphone6/iphone6s/iphone6 plus/iphone7/8/iphone7/8 plus/iphonex/iphonexs/iphonexs
Style:Simplicity
Popular element:purity 

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP