Girls dress autumn 2019  (4052929740909)
Girls dress autumn 2019  (4052929740909)
Girls dress autumn 2019  (4052929740909)
Girls dress autumn 2019  (4052929740909)
Girls dress autumn 2019  (4052929740909)
(កម្មង់មុន)-សំលៀកបំពាកក្មេងស្រី-Girls dress autumn 2019 (4052929740909)
  • SKU: 10078--100CM
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-សំលៀកបំពាកក្មេងស្រី-Girls dress autumn 2019

$4.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description350xq_1

IMG_9767 (2).jpg

IMG_9762 (2).jpg

IMG_9757.jpg

IMG_9752.jpg

IMG_9753.jpg

IMG_9754.jpg

IMG_9758.jpg

IMG_9759.jpg

IMG_9745.jpg

IMG_9741.jpg

IMG_9747.jpg

IMG_9746.jpg

IMG_9748.jpg

IMG_9749.jpg
 

Specifications

Color:White/Pink
Applicable sex:female
Source category:Spot
Fabric Name:Cotton
Product category:Children's skirt
Hair head/Whether the miscellaneous thread head is trimmed or not:Significant parts have been trimmed
element:Lace
Suitable for age:Young children(1~3Age, 80-100cm)
Composition of lining material:cotton
Suitable for season:spring and autumn
Skirt pattern:Stitching
Skirt category:Dress
Content of Lining Components:80
Main Fabric Composition:Cotton
Fit for height:70cm/80cm/90cm/100cm/70cm-100cm/Four pieces in one hand/70cm-100cm/Four pieces in one hand
Year-to-market season:2019Autumn of the year
Pin spacing of flat car 12-14 pins/3cm:yes
Content of the main fabric:80
Style:Long sleeve
Item number:Global Strawberry
Style:Korean version
Real picture shooting:Actual shoot without model

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP