(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
Essential Oils for Diffuser, Aromatherapy Oil Humidifier 6 Kinds Fragrance of Lavender, Tea Tree, Rosemary, Lemongrass, Orange (4037239767149)
Essential Oils for Diffuser, Aromatherapy Oil Humidifier 6 Kinds Fragrance of Lavender, Tea Tree, Rosemary, Lemongrass, Orange (4037239767149)
Essential Oils for Diffuser, Aromatherapy Oil Humidifier 6 Kinds Fragrance of Lavender, Tea Tree, Rosemary, Lemongrass, Orange (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
Essential Oils for Diffuser, Aromatherapy Oil Humidifier 6 Kinds Fragrance of Lavender, Tea Tree, Rosemary, Lemongrass, Orange (4037239767149)
Essential Oils for Diffuser, Aromatherapy Oil Humidifier 6 Kinds Fragrance of Lavender, Tea Tree, Rosemary, Lemongrass, Orange (4037239767149)
(កម្មង់មុន)-ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy (4037239767149)
  • SKU: 10028-ROSEMARY
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ប្រេងមានក្លិនក្រអូប Essential Oils Aromatherapy

$2.50 $3.99
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
Description
របៀបប្រើ
  • ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការព្យាបាលដោយប្រើក្លិនក្រអូបឬប្រើអាតូមព្យាបាលដោយប្រើក្លិនក្រអូបបន្ថែមដំណក់ចាំបាច់។
  • ប្រេងចូលទៅក្នុងទឹកសុទ្ធបន្ទាប់មកបើកឧបករណ៍។ នៅទីនោះអ្នកអាចរីករាយនឹងការព្យាបាលដោយប្រើក្លិនក្រអូប។
  • សូមសម្អាតធុងទឹកប្រសិនបើផ្លាស់ប្តូររសជាតិប្រេងសំខាន់ៗ។ 
វិធីរក្សាទុក
ទុកនៅកន្លែងត្រជាក់ដោយគ្មានពន្លឺថ្ងៃ;
ទុកឱ្យឆ្ងាយបង្កើតជាកុមារឬសត្វចិញ្ចឹម;
 
សម្គាល់ៈ
ផលិតផលនេះគឺសមស្របសម្រាប់ការផ្សាំសំណើម។
គ្រឿងផ្សំសំខាន់ៈចំរាញ់ពីរុក្ខជាតិ
សមត្ថភាព: ១០ ម.ល / ដប។ មាន៦ ដប / ប្រអប់
រយៈពេលប្រើប្រាស់បានយូរ៖ ៣ ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទផលិត៖ ភ្ជាប់ជាមួយកញ្ចប់

800--02

 
Specifications
Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP