(កម្មង់មុន)-កាបូបស្ពាយនារី 2019 Teenage School Bag USB (4038882721901)
Cross-Border 2019 Fashion Sports And Leisure Backpack Middle School Students School Bag USB Charging Anti-Theft Backpack Customi (4038882721901)
Cross-Border 2019 Fashion Sports And Leisure Backpack Middle School Students School Bag USB Charging Anti-Theft Backpack Customi (4038882721901)
Cross-Border 2019 Fashion Sports And Leisure Backpack Middle School Students School Bag USB Charging Anti-Theft Backpack Customi (4038882721901)
(កម្មង់មុន)-កាបូបស្ពាយនារី 2019 Teenage School Bag USB (4038882721901)
(កម្មង់មុន)-កាបូបស្ពាយនារី 2019 Teenage School Bag USB (4038882721901)
(កម្មង់មុន)-កាបូបស្ពាយនារី 2019 Teenage School Bag USB (4038882721901)
  • SKU: 10030-BLACK
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-កាបូបស្ពាយនារី 2019 Teenage School Bag USB

$11.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
DescriptionSpecifications

Main Material: Other
Style: Casual
Whether Bar: No
Popular Elements: Contrasting Color
Material Texture: Nylon
Processing Methods: Soft
Item: 658 HF
Function: Wear Resistant
Whether Lock: No
Capacity: 20L following
Shoulder Strap Root Number: Double Root
Open Lid: Zip
Pattern: Solid Color
Accessories Type: Handle
Material: Leather
Hardness: Medium Soft
Scene: Outdoor
Bag Size: Large
Outer Bag Type: Open with Pockets
Mention Carry Parts: Soft
Storage Type: Whole Transaction
Bag Shape: Verticle Square
Applicable Gender: Women

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP