ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២
Sold Out
  • SKU: KK-049
  • Availability: Out of stock

ថ្មី Camfone Honey Y1 (Ram2GB/Rom16GB) ស៊ីម២

$69.00 $120.00
+ HOW TO BUY
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ ADDITIONAL INFORMATION
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ CUSTOMER REVIEWS
+ DESCRIPTION

Specification

លក្ខណៈពិសេស

​​​-អេក្រង់ 5.5 inch IPS HD+ Full viewdisplay

- អង្គចងចាំ 2GB RAM/16GB ROM (up to 128GB)

- អង្គដំណើរការ  Quad Core 1.5 GHz

- កាមេរ៉ា 13MP+2MP/ 8MP 

- ថាមពលថ្ម 3500 mAH

- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ Android 8.1 Oreo

- បទដ្ឋាននានា Dual sim / 4G VoLTE

- ពណ៌ Black, White, Gold

 

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP