(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless (4049225908333)
  • SKU: 21072651-black
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-Mini Bluetooth Earphones with Mic Wireless

$23.50 $33.50
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description
Specifications

Wireless Type: Bluetooth
Function: For Mobile Phone
Function: Monitor Headphone
Function: HiFi Headphone
Function: For iPod
Function: Sport
Function: Common Headphone
Connectors: None
Waterproof: No
Communication: Wireless
Support Memory Card: No
Plug Type: Line Type
Control Button: No
Vocalism Principle: Hybrid technology
Is wireless: Yes
Support APP: No
Style: Ear Hook
Brand Name: QCY
Line Length: None
With Microphone: Yes
Model Number: T1C
Resistance: 32Ω
Support Apt-x: No
Frequency Response Range: 20-20000Hz
Active Noise-Cancellation: No
Volume Control: No
Sensitivity: 108±3dB

 

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP