អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
New
  • SKU: TBS-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

អំពូលហ្វាសូឡា

$21.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
💡នេះគឺជាប្រភេទអំពូលហ្វាសូឡាដែលមានគុណភាពល្អធន់ប្រើបានយូអង្វែងអាចដាក់បំភ្លឺបានគ្រប់ទីកន្លែងដូចជា
👉អាចចាប់ដាក់បំភ្លឺមុខផ្ទះក្នុងផ្ទះ សួនច្បារ សាលារៀន ហាង សណ្ធាគា នឹងតាមស្រុកស្រែ វត្តអារាម ដែលនៅដាច់ស្រយាល
👉មានកាធានាជូនត្រឹមត្រូវ
👉អាចបំភ្លឺបាន 12ម៉ោង
☎️081288818
☎️061337152
BACK TO TOP