អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
អំពូលហ្វាសូឡា
  • SKU: TBS-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

អំពូលហ្វាសូឡា

$21.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
💡នេះគឺជាប្រភេទអំពូលហ្វាសូឡាដែលមានគុណភាពល្អធន់ប្រើបានយូអង្វែងអាចដាក់បំភ្លឺបានគ្រប់ទីកន្លែងដូចជា
👉អាចចាប់ដាក់បំភ្លឺមុខផ្ទះក្នុងផ្ទះ សួនច្បារ សាលារៀន ហាង សណ្ធាគា នឹងតាមស្រុកស្រែ វត្តអារាម ដែលនៅដាច់ស្រយាល
👉មានកាធានាជូនត្រឹមត្រូវ
👉អាចបំភ្លឺបាន 12ម៉ោង
☎️081288818
☎️061337152
BACK TO TOP