អាគុយ UPS
អាគុយ UPS
New
  • SKU: SIP-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

អាគុយ UPS

$70.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Name: UPS;
Rated Power: 300W;
Battery Specification: Lead Acid Battery 12V 7AH;
Output: AC 220V/110V±15% DC 12V 5V;
Waveform: Modified Sine Wave;
Unit Gross Weight(kg): 6.6kg;
Price: 70$
BACK TO TOP