10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask - King Kong Shop 176
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

10804-ម៉ាស់ WONJIN Water Glow Sleeping Mask

$15.00 $18.00
+ HOW TO BUY
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ ADDITIONAL INFORMATION
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ CUSTOMER REVIEWS
+ DESCRIPTION
Wonjin water glow sleeping mask ជំនួយដល់ស្បែកមុខអោយទន់​ រលោង​ត្រជាក់​ បែបធម្មជាតិ​ និងអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀតដូចជា ៖
💧ព្យាបាលមុខមុន​ តូច​ ធំ​ នឹង​ ជាំ​
💧ព្យាបាលមុខរោល រឺ អាឡាក់ហ្សុី
💧ព្យាបាលស្នាមលេីមុខ រឺ ដងខ្លួន
💧ព្យាបាលមុខក្រហម
💧ព្យាបាលមុខស្តើង
💧ព្យាបាលស្បែកមុខ​ ចេញសសៃរ
💧ជួយស្បែកមុខអោយតឹង​ កាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញ
💧អាចបឺតជាតិពុលចេញពីផ្ទៃមុនបានយ៉ាងល្អ អ្នកនឹងទទួលបានមុខភ្លឺថ្លា គួរអោយចង់គយគន់បន្ទាប់ពីប្រើ ប្រើរៀងរាល់២យប់ម្តងអប់លើផ្ទៃមុខទុកចោលរហូតដល់ភ្លឺ ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់តាំងពីប្រើលើកដំបូង
🇰🇷🥰 ❇️ប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រី

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP