ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II
New
  • SKU: RRT-015
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II

$50.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
ម៉ាសុីន Ecooda Black Hawk EBH II ប្រេនចិន🇨🇳 ស្តង់ដារចិន🇨🇳 មាន3ទំហំសំរាប់ជ្រើសរើស
👉 លេខ 3000 តំលៃ 50$
កំលាំងទាញ 6kg, Gear radio 5.1:1, បាដាង 10+1
👉 លេខ 4000 តំលៃ 52$
កំលាំងទាញ 8kg, Gear radio 5.1:1, បាដាង 10+1
👉 លេខ 5000 តំលៃ 54$
កំលាំងទាញ 10kg, Gear radio 4.3:1, បាដាង 10+1
រូតអេនរៀលផ្តល់ជូនបានទាំងតំលៃ និង គុណភាព 😘
🚎 ដឹកជញ្ជូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និង 25ខេត្តក្រុង (សេវាដឹកគិតតាមតំបន់)
🎣 លក់ដុំ និង រាយឧបករណ៏ស្ទូចត្រីគ្រប់ប្រភេទ💸
☎ 016 678 587 - 012 588 859
BACK TO TOP