មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
មឹក
New
  • SKU: KK-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

មឹក

$15.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
មឹកខ្មែរមិនមែនមឹកមកពីថៃក៏មិនមែនមកពីវៀតណាមដែរ មិនស្រស់ៗលើកពីទូករាល់ថ្ងៃ
015488313 099488313
🦑មឹកពងសុទ្ធមាន8kg 60000/kg
🦑មឹនបំពង់ 40000/kg
🦑មឹកម៉ែត 45000/kg
🦑មឹកហួយសាយ40000/kg
🦑មឹកបំពង់តូច25000/kg
BACK TO TOP