មឹក
មឹក
មឹក
  • SKU: JP-004
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

មឹក

$0.01
+ HOW TO BUY
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ ADDITIONAL INFORMATION
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ CUSTOMER REVIEWS
+ DESCRIPTION
មឹគបំពង់ និង មឹគហ៊ុយសាយ ចំហុយស្រេចក៏មាន ស្រស់ៗក៏មាន ធម្មជាតិពិត  ធានា ថ្មីៗ ស្រស់ៗល្អ។ ជាមឹគដែលទើបប្រមូលបាន និង ជាផល់នេសាទនៅក្នុងស្រុកពិតៗ មិនមែននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងឡើយ និង មិនមានដាក់ជាតិគីមីឡើយ ប្រញ៉ាប់រូសរាន់ឡើង 
យើងខ្ញុំក៏មានសេវាដឹក និងផ្ញើរជូនដល់គេហដ្ឋាន 25 រាជធានីខេត្ត ផងដែរ តម្លៃដឹក ឬ ផ្ញើរចាប់ពី 4000៛ - 15000៛ 
សេវ៉ាចំអិន 5000៛ - 10000៛ ថែមជូនទឹកត្រីកោះកុងរស់ជាតិដើម ដោយឥតគិតថ្លៃ 
សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ 
Smart 010 35 66 99 / 098 35 66 99
Cellcard 095 35 66 99 / 078 35 66 99
Metfone 090 35 66 99 / 068 35 66 99

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP