(មានស្តុក)-កាបូបនារី Student small square bag shoulder  (4052448411757)
(មានស្តុក)-កាបូបនារី Student small square bag shoulder  (4052448411757)
(មានស្តុក)-កាបូបនារី Student small square bag shoulder  (4052448411757)
(មានស្តុក)-កាបូបនារី Student small square bag shoulder  (4052448411757)
  • SKU: 10093-
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

Small square shoulder bag

$11.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

 

 

 

 

 

Specifications

Open cover mode:Magnetic buckle

Colour: Brown /Black

Package internal structure:Inside pocket with a zipper
Luggage size:MINI
Outer bag type:Cover pocket
Fashion Style of Luggage:One shoulder bag
Style:Japan and South Korea
Lining texture:PU
Brown will look like orange in the sun.

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP