ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
ភ្លើងឌីម
  • SKU: KHP-007
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ភ្លើងឌីម

$25.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ភ្លើង​ឌីម​(ភ្លេីងដាក់តាម​ចន្លោះ​ថ្នេរ​ឡាន)​មានចូល​ស្តុកវិញ​ហេីយបាទ​ មានឈុត​ធំ​10in1 ឈុតតូច​ 6in1 ជាមួយ​ខ្សែ​Fiber optics ល្អ​ ពន្លឺ​ភ្លឺ​ច្បាស់​នឹង​ Smooth ទោះ​បេីក​ពេល​ថ្ងៃ​ក៏ដោយ
👉ឈុត10in1 =$40
👉ឈុតតូច​ 6in1= $25
👉តម្លៃ​យក​ទៅ​តម្លេីង​ខ្លួន​ឯង​
👉តម្លេីង​ពិសេស​សម្រាប់​ម៉ូយៗយកលក់បន្ត
ពត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ខលមក​លេខ​ 010 94 93 09
BACK TO TOP