ថ្មី Vfone R1 (Ram1G/Rom16G)
ថ្មី Vfone R1 (Ram1G/Rom16G)
New
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Vfone R1 (Ram1G/Rom16G)

$39.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Specification:

-Dual Sim
-Good Services
-LCD HD 5.0
-Android 5.1
-Camera Back 5.0 MP + Front 2.0 MP
-3G/ Wifi: Internet (Facebook, Line, Skype, WeChat...)
-CPU 1.3GHz Quad Core
-1GB Ram/ 8GB Rom
-Write and Read Khmer Language
BACK TO TOP