ថ្មី Tecno Spark4 Air (KC1 J) Ram 3G/Rom 32G
ថ្មី Tecno Spark4 Air (KC1 J) Ram 3G/Rom 32G
ថ្មី Tecno Spark4 Air (KC1 J) Ram 3G/Rom 32G
New
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Tecno Spark4 Air (KC1 J) Ram 3G/Rom 32G

$119.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Specification:

-RAM: 3GB/ Rom 32GB
-Screen Size (in cm):15.49 cm (6.1)
-Rear Camera:13 MP
-Front Camera:5 MP
-Internal Memory:32GB
-Battery Capacity (in mAh):3000
-Processor Cores:Quad
BACK TO TOP