ថ្មី Tecno DroidPad 7D (Ram 1G/Rom 16G)
New
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Tecno DroidPad 7D (Ram 1G/Rom 16G)

$89.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Product details
-Operating System: 13GHz Quad
-Core Network: GSM/WDMA
-Display: 7.0"IPS Display
-Camera: 5MP Rear Camera with Flash and 2MP Rear Camera with
-Flash Memory: 16GB ROM 1GB RAM
-Connectity: GPS, Wifi, BT, USB
-Battery Capacity: 3000mAh
BACK TO TOP