ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Singtech H7s (Ram512M/Rom4G)

$48.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Specification:

-កាមេរ៉ាក្រោយ: 5 MP
-កាមេរ៉ាមុខ: 2 MP
-RAM: 512 MB
-អង្គចងចាំ: 4 GB
-SIM: ស៊ីមធម្មតា 2
-ទំហំថ្ម: 1400 mAh
BACK TO TOP