ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Realme C2 (Ram 3G/Rom 32G)

$119.00
+ How to Buy the Product
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Reviews
+ Product Description
Product details
1. កាមេរ៉ា 2 គ្រាប់ 13MP 2MP​
2. RAM 3GB ROM 64GB (139$) និង RAM 2GB ROM 32GB (119$)
3. អេក្រង់ដំណក់ទឹក 6.1" HD
4. ទំហំថ្មធំ 4000mAh
5. ដាក់ SIM 2 និង រន្ធបន្ថែម Memory Card
6. ពណ៌ ពេជ្រកាត់ខៀវ និង ពេជ្រកាត់ខ្មៅ
7. មានរន្ធដោតកាស និង Spaker បំពងសំលេង

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP