ថ្មី Huawei Nova 3 Lite (Ram3G/Rom32G)
ថ្មី Huawei Nova 3 Lite (Ram3G/Rom32G)
ថ្មី Huawei Nova 3 Lite (Ram3G/Rom32G)
New
  • SKU:
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Huawei Nova 3 Lite (Ram3G/Rom32G)

$199.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Specification

-Screen: 6.21 Inch
-Ram 3G/Rom 32G
-Front Camera 16MP
-Rear Camera 13MP 2MP
-Battery: 3400 mAh
BACK TO TOP