ថ្មី Camfone P6 (Ram1G/Rom8G)
ថ្មី Camfone P6 (Ram1G/Rom8G)
ថ្មី Camfone P6 (Ram1G/Rom8G)
ថ្មី Camfone P6 (Ram1G/Rom8G)
  • SKU: KK-067
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ថ្មី Camfone P6 (Ram1G/Rom8G)

$62.50
+ How to Buy the Product
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information then click continue
3rd: Select Shipping method then click continue
4th: Select payment method then click complete the order
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Reviews
+ Product Description

Specification:

- Campad P6 
- អេក្រង់ធំ 7 អ៊ីញ- មានកាមេរ៉ាមុខក្រោយ
- Ram 1GB | Rom 8GB អាចកាតមេម៉ូរីថែមដល់ 64GB
- ស៊ីម2 លេងអ៊ិនធឺណិតបាន
- អតិថិជនភាគច្រើនស្គាល់ទូរស័ព្ទខេមហ្វូនដោយសារថ្មខ្លាំងកាន់បានយូរ និងដាក់បានស៊ីមច្រើន សេវារឹតតែខ្លាំង

RELATED PRODUCTS

BACK TO TOP