ត្រីកាម៉ុង-កំពត
ត្រីកាម៉ុង-កំពត
ត្រីកាម៉ុង-កំពត
ត្រីកាម៉ុង-កំពត
New
  • SKU: YKP-013
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ត្រីកាម៉ុង-កំពត

$7.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
ត្រីកាម៉ុងធម្មជាតិស្រស់ៗលើកពីទូកនេសាទផ្ទាល់ មានត្រីកាម៉ុងចំហុយ និង ត្រីស្រស់សំរាប់ចូកតឹង ខ និងចៀន 
ទទួលកម្មង់ចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅ ដឹកជញ្ជូនពីខេត្តកំពត ទៅគ្រប់ខេត្តក្រុង 
BACK TO TOP