ឈុតដងសន្ទូចពិសេស
ឈុតដងសន្ទូចពិសេស
ឈុតដងសន្ទូចពិសេស
  • SKU: RRT-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ឈុតដងសន្ទូចពិសេស

$20.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ឈុតពិសេសពីរូតអេនរៀលទីតាំងថ្មីផ្លូវ310🎣🐠
តំលៃវិញពិសេសហើយមានច្រើនមុខទៀត
👉 ឈុតប្រវែង 2.1m តំលៃ 20$
👉 ឈុតប្រវែង 2.4m តំលៃ 22$
👉 ឈុតប្រវែង 2.7m តំលៃ 24$
👉 ឈុតប្រវែង 3.0m តំលៃ 26$
👉 ឈុតប្រវែង 3.6m តំលៃ 28$
មួយឈុតមាន 13មុខដូចជា
1️⃣ ដង 1
2️⃣ ម៉ាសុីន 1 មានខ្សែលីឡុងជាប់ស្រាប់
3️⃣ នុយម្សៅ 2កញ្ចប់
4️⃣ ម្សៅស្អិត 1កញ្ចប់
5️⃣ ប្រអប់ 1
6️⃣ ប៉ោល 2
7️⃣ សំណរ 4
8️⃣ ក្រវិល 5
9️⃣ ផ្លែស្ទូច 10
🔟 កណ្តឹង 1
1️⃣1️⃣ កន្ត្រៃកាត់ 1
1️⃣2️⃣ គ្រាប់អង្កាំ 5
1️⃣3️⃣ អាក់ 1
🚎 ដឹកជញ្ជូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និង 25ខេត្តក្រុង (សេវាដឹកគិតតាមតំបន់)
🎣 លក់ដុំ និង រាយឧបករណ៏ស្ទូចត្រីគ្រប់ប្រភេទ💸
☎ 016 678 587 / 012 588 859


BACK TO TOP