ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard
  • SKU: RRT-012
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard

$7.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ខ្សែត្រេស Ecooda Vanguard ប្រេនចិន🇨🇳 ស្តង់ដារចិន🇨🇳 មាន3ខ្នាតសំរាប់ជ្រើសរើស
👉 ប្រវែង 150m តំលៃ 7$
👉 ប្រវែង 200m តំលៃ 8$
👉 ប្រវែង 300m តំលៃ 12$
🚎 ដឹកជញ្ជូនទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ និង 25ខេត្តក្រុង (សេវាដឹកគិតតាមតំបន់)
🎣 លក់ដុំ និង រាយឧបករណ៏ស្ទូចត្រីគ្រប់ប្រភេទ💸
☎ 016 678 587 - 012 588 859
👍 ហាងសន្ទូចរូតអេនរៀលជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកស្ទូចត្រី🎣🐠🐟

BACK TO TOP