ក្តាមថ្ម
ក្តាមថ្ម
ក្តាមថ្ម
  • SKU: CR-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ក្តាមថ្ម

$27.50
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
ក្តាមថ្ម🦀🦀🦀ពងណែនមានទៀតហើយ 110000/kg
ធានាពងណែនពងពេញដូចរូប% មិនដូចដូរយកលុយវិញបាន🦀🦀🦀មានតិចអត់មានច្រើនទេចង់ញុំកម្មងមុន1ថ្ងែ
ធ្វើបានច្រើនមុខ ឆាការី🦀ឆាមីសួរ🦀ចំហ៊ុយ🦀ឆាប្រៃផ្អែម🦀ឆាម្រេចខ្ចី🦀 ក្តាមថ្លៃសាច់ច្រើនពងណែនរស់ជាតិឆ្ងាញ់សន្លប់🦀🦀😋😋😋😋😋
015488313
099488313

BACK TO TOP