កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
  • SKU: WLT-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់

$15.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
ស្តុកថ្មីមកដល់ទៀតហើយ!
តម្លៃពេញ25$ បញ្ចុះតម្លៃ40% នៅសល់ត្រឹមតែ15$ ប៉ុណ្ណោះ។
មានកាបូបដាក់ឥវ៉ាន់ដើរលេងឆ្លងឆ្នាំហើយឬនៅ? សាកម៉ូតនេះ ប្រើបាន3 Functions សម្រាប់ ដើរលេង ហាត់ប្រាណ និងធ្វើការ។
ទំហំ៖ ទទឹង 20cm កម្ពស់ 30cm បណ្តោយ 50cm
ពណ៌: ខ្មៅ
លក្ខណៈពិសេស៖ ផ្តល់ភាពទាន់សម័យ ស្អាត គុណភាពល្អ និងមិនជ្រាបទឹក
ដាក់សម្លៀកបំពាក់ល្មមសម្រាប់៣ថ្ងៃ ឬដាក់កុំព្យូទ័រ សៀវភៅ កាបូបតូចៗ ស្បែកជើងបាន។
ថ្លៃដឹកជញ្ជូន៖ 1.5$ ភ្នំពេញ, 2$ ខេត្ត
របៀបបង់ប្រាក់៖
អាចបង់ប្រាក់តាមរយៈអ្នកដឹកជញ្ជូន (សម្រាប់ក្នុងភ្នំពេញ)
BACK TO TOP