(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019  (4057809420397)
(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019  (4057809420397)
(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019  (4057809420397)
(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019  (4057809420397)
(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019 (4057809420397)
https://www.magisto.com/e/player/aFsFPUIRRDtoAwZgCzFB?1.7778 (4057809420397)
  • SKU: 10101-2
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-Painted leather women's bag fashion 2019

$17.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description 
gGqUif2gxdSGFuuy5MgX1D6nPE6+A/AKzE0G
111111_02
 

111111_03

111111_04

111111_05

111111_06

 
 undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined
Specifications

Opening mode:zipper
Pigment:Claret/black/Royal Blue/Tartrazine/Plum red/Plum red
Applicable sex:woman
Source type:Spot
Package internal structure:Certificate bag/Mobile phone bag/Inside pocket with a zipper/Inside pocket with a zipper
Bag size:in
Luggage shape:Shell type
Popular elements:Crocodile
Inventory type:Whole orde
pattern:Pure color
How to process:Paint
Lifting parts:Hard handle
Type of outer bag:Inner patch
hardness:hard
Fashion style of luggage:Shell bag
Style:Women's Slant Bag
Style:European and American styleI
Material texture:Polyester
Cortical characteristics:Crocodile grain

Delivery

Free delivery for buying from $30. 

BACK TO TOP