(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip card holder clip broom clip clip clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip card holder clip broom clip clip clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip card holder clip broom clip clip clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip card holder clip broom clip clip clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip card holder clip broom clip clip clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip (4179982254189)
(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip (4179982254189)
  • SKU: 10186-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-Mop hook magic paste strong stick hook free punch hole clip

$3.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description


Specifications

Color:Mop clip A/Mop clip section B/Mop holder b
Maximum load bearing:10kg
Texture of material:stainless steel
Style:Single hook
Item number:The mop rack
style:Modern simplicity
Home:Wall hanger

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP