(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 smart Fitness Bracelet Waterproof  Stainless Smartwatch for Android IOS (4256225591405)
(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof (4256225591405)
(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof (4256225591405)
(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof (4256225591405)
(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof (4256225591405)
  • SKU: 10260-White-Leather
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-Bluetooth Smart Watch Heart Rate Monitor women Ip68 Bracelet Waterproof

$34.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

Our smart watch are very popular in the market, customers all like it, so please don't worry about the quality of the watch. 

Customized Smart Watch for Women Stainless Strap Metal Case

1. New and fashion look for laydy 2. IP68 waterproof rating 3. Health care monitors: heart rate monitor,pedometer,work out modes,etc 4. Reminders: Pill reminder/meeting reminder/sedentary reminder/water drinking reminder 5. Support real-time Information pushed from your mobile phone


Feature 2: * Dynamic Face,Stainless steel shell with breathable leather band


Feature 3: * 316L Nice Milan Stainless Steel Band


Feature 4: * Multiple Sports Mode: Running, Basketball, Cycling, Swimming


Feature 5: * Bluetooth Push Information: Call and social alert, let you not miss important call and message

Specifications
Function: Passometer
Function: Fitness Tracker
Function: Sleep Tracker
Function: Message Reminder
Function: Call Reminder
Function: Push Message
Function: Social Media Notifications
Function: Calendar
Function: Heart Rate Tracker
Waterproof Grade: Professional Waterproof
Compatibility: All Compatible
Language: English
Touch Screen: Yes
Screen Type: Color LCD
Band Material: Stainless Steel
Band Detachable: Yes
Case Material: Steel
Model: DS10 Smart Watch
Application Age Group: Women
Style: Fashion
Screen Style: Round/Oval
Name: DS10 Smart Wristband
Screen: 1.04 inc
Memory: ROM 512KB + RAM 64KB+ add-on memory of 64MKbit flash
Resolution: 240(H)*RGB*198(V)Dots
Battery: 120mAh
Dimension: 45*38*10.8mm
Bluetooth: Ver. 4.0, compatible with IOS and Android OS
Materials: Stainless steel shell
Connector: Magnetic charging port
Feature 1: IP68 smart watch
Feature 2: women smartwatch
Feature 3: stainless band smart watch
Feature 4: smart watch for women
Feature 5: women smart wristband
Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP