(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old  (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old  (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old  (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old  (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old (4053017002093)
(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old (4053017002093)
  • SKU: 10065--73CM1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-អាវកុមារី-Girl, long-sleeved clothes 3-year-old

$14.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

 

 

Specifications

Brand:Hunan snow
Applicable age:6 months, 12 months, 9 months, 18 months, 3 years old
Fabric:Cotton elastic denim
Pattern:Pure color
Style:Korean Edition
Gender:Female
Clothing:One button
Number of pieces:3 pieces
Color classification:White, light pink, dark pink.
Combination form: Long sleeve+Trousers
Reference height: 73cm 80cm 90cm 100cm 110cm
Applicable season:spring and autumn
Thickness: Conventional
Applicable scenarios:Gifts for school
Security level:Class A
Material ingredients:Cotton 96.2% Polyurethane elastic fibers(spandex)3.8%
Applicable age:6Months, 12 months, 9 months, 18 months, 2 years, 3 years old

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP