(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker (4060806905965)
  • SKU: 10113-SH-9601-391
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ស្បែកជើងកីឡាបុរស Men's shoes, high-heel sneaker

$16.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description

gGqUif2gxdSGFuuy5MgX1D6nPE65A/ILZDGUundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Specifications

Shoe shape:Round head
Color:SH-9601Red/SH-9601yellow/SH-9601white (colour)/SH-9601black (colour)/SH-9601Black
Applicable sex:male
Source category:Spot
Size:39/40/41/42/43/44/44
Applicable scenario:motion
Product categories:Daddy shoes
Heel shape:Thick bottom
Sole Material:rubber
Shoe Gang Height:Lower gang
Popular element:Sewing lines
Sole technology:Injection shoes
Pattern:Solid color
Applicable age group:Youth (18-40 years old)
Inner material:grenadine
Material of uppe:Mesh cloth
Brand:Kay rode the wolf.
Type of foreign trade:export
Function :Ventilation/Wear/Anti-slip/Non-slip
Opening depth:Mid-mouth (7-11CM)
Style:Leisure
Insole material:PU
Packing volume:28*18*10
Heel height:Middle heel (3-5CM)
Gross weight:0.8kg

Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP