(កម្មង់មុន)-ខ្សែសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot (4052987510893)
(កម្មង់មុន)-ខ្សែសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot (4052987510893)
(កម្មង់មុន)-ខ្សែសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot (4052987510893)
(កម្មង់មុន)-ខ្សែសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot (4052987510893)
(កម្មង់មុន)-ខ្សែសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot (4052987510893)
  • SKU: 10090-1
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-ខ្សែបំបែកសាកទូរសព្ទ-Double Elbow Trinity Data Line Mobile Phone Triple Data Line Spot

$3.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Description
MASS_APP5_T_4824_END
MASS_TOOL5_T_POSITION_TOP_END


undefined
 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Specifications
Brand:CN
Number of tap joints:One delay three
Length:1.5m
No.:One elbow and three tails
Interface:USB/Micro USB/8PIN/type-c/type-c
Model:Black/red/Blue/blue
Delivery

Free delivery for buying from $30.

BACK TO TOP