(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag  (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag  (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag  (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag  (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag (4107134599277)
(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag (4107134599277)
  • SKU: 10128-13
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

(កម្មង់មុន)-កូនកាបូប 2019 New fashion portable shoulder bag

$6.99
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល
Open cover mode:couple
colour:Claret/Light grey/Black/Light green/rose /Pink
Bag size:In
Luggage shape:Heart
Popular element:Sewing lines
Inventory type:Entire bill
Pattern:Solid
Processing mode:Soft
Lifting parts:Soft handle
Brand:Dream Mingxuan
hardness:soft
Fashion Style of Luggage:Small round bag
model:Women's handbag
style:Korean version
Lining texture:Polyester fiber
Number of shoulder straps:Double Root
Fabric texture:PU

gGqUif2gxdSGFuuy5MgX1D2uPE2+A/MGxq/d
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

BACK TO TOP