របៀបចូលទិញទំនិញលើវែបសាយ King Kong Shop 176

រូបភាពវីដេអូ

ឧទាហរណ៌ថាចង់ទិញ  "អាវកីឡានារី"

 1. ចូលវែបសាយ kingkongshop176.com
 2. ចុច Collections
 3. ចុច Sports & Outdoors
 4. ចុច Sportswear
 5. ឬអាចស្វែងរក ដោយវាយពាក្យ “អាវកីឡានារី
 6. រួចចុចរូបផលិតផលនោះ

ចូលក្នុងផេកផលិតផល

 1. ជ្រើសរើសពណ៌ ឧ. Color: Blue
 2. ជ្រើសរើសទំហំ ឧ. Size: M
 3. ពិនិត្យមើលតម្លៃ
 4. ពិនិត្យថាមានក្នុងស្តុក ឬត្រូវកម្មង់មុន
 5. ចុច Buy it now ដើម្បីទិញ ឬចុច Add to cart រួចចាំចុច Check Out

 

បំពេញពត៌មាន

 1. លេខទូរសព្ទ ឬអីម៉ែល
 2. ត្រកូល មិនដាក់ក៏បាន
 3. ដាក់ឈ្មោះ
 4. ដាក់តំបន់ (ឧ.ច្បារអំពៅ, ទួលគោក, វេងស្រេង, ផ្សារទួលទំពូង) ដែលស្គាល់ដោយ Google Map
 5. លេខផ្ទះ លេខផ្លូវ មិនដាក់ក៏បាន
 6. ខេត្ត ឬក្រុងភ្នំពេញ
 7. រើស Cambodia
 8. កូដប្រៃសនីយ (ដាក់លេខខ្មែរ ១២៣)
 9. រួចចុច Continue to shipping

 

    10. រើស Local Delivery បើនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចំណាយ៣០គ.មជុំវិញច្បារអំពៅ ហើយបានបំពេញត្រឹមត្រូវតាម ចំណុចលេខ ៤ និងលេខ ៨​ខាងលើ។ មិនមិនដូច្នោះទេ​វាមិនបង្ហាញ Local Delivery ទេ។ បើអត់មាន Local Delivery ត្រូវរើសភ្នំពេញ ឬខេត្ត។

    11. ចុច Continue to payment

   12- រើស បង់ប្រាក់ពេលទទួលបានទំនិញ COD Money Transfer តាមលក្ខណបានបង្ហាញ

   13- រើសអាសយដ្ឋានផ្ញើវិក័យបត្រ

   14- ចុចបញ្ចប់ការទិញ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងបានសារជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជាទិញនេះ។

 

BACK TO TOP