90% ដូចថ្មី Vivo Y67 (Ram4GB/Rom32GB)
90% ដូចថ្មី Vivo Y67 (Ram4GB/Rom32GB)
90% ដូចថ្មី Vivo Y67 (Ram4GB/Rom32GB)
90% ដូចថ្មី Vivo Y67 (Ram4GB/Rom32GB)
  • SKU: KK-022
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

90% ដូចថ្មី Vivo Y67 (Ram4GB/Rom32GB)

$79.00
របៀបទិញ
ទី1: ជ្រើសរើស ប្រភេទ ពណ៌ និងទំហំ រួចចុច Buy Now
ទី2: បំពេញពត៌មាន. (Note: Postal code ដាក់ ១២៣)
ទី3: ជ្រើសរើសវិធីដឹកទំនិញ
ទី4: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់
ពត៌មានបន្ថែម
In Stock: អាចដឹកជញ្ជូនក្នុងថ្ងៃតែមួយ
Pre-Order: រង់ចាំ 10-15ថ្ងៃ
ប្តូរទំនិញ: អាចប្តូរជាប្រាក់ ឬទំនិញថ្មីបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ (លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត)
មតិអ្នកទិញ
បរិយាយអំពីផលិតផល

Specification:

-អេក្រេង់ 5.5 Inch

- រ៉េម 4GB  រូម 32GB

- កាមេរ៉ា​ 13MP

- ថាមពលថ្ម 3000mAh

BACK TO TOP