ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
ណែម និងក្រឡាន
  • SKU: NKP-001
  • Availability: in stock Many in stock Out of stock You can purchase this product but it's out of stock

ណែម និងក្រឡាន

$15.00
+ How to Buy
1st: Select Type, Color, or Size then click Buy Now
2nd: Fill the information. (Note: Postal code put ១២៣)
3rd: Select Shipping method
4th: Select payment method then click Complete
+ Additional Information
In Stock: Same day shipping
Pre-Order: Wait 10-15 days (China) or 4-7 days (Thailand)
Goods Return: Return for an new product or get money back (other conditions must applied)
+ Customer Review
+ Product Description
🗓️សូមធ្វើការកក់មុន ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ធ្នូ នេះមកដល់ភ្នំពេញ មកដល់ភ្លាមរៀបចំជូនភ្លាម
🌶️ណែមស្បែកជ្រូក 1គីឡូ 10ដុំធំ 60,000៛
🌶️ណែមកម៉្មង(ត្រីស្លាតសុទ្ធ) 1ប្រអប់ 10,000៛
🌶️ណែមគូទខ្យង(ត្រីស្លាតសុទ្ធ) 1ចង្កោម 8,000៛
🌶️ណែមស្លឹកចេក(ត្រីស្លាតសុទ្ធ) 1ចង្កោម 8,000៛
🌶️ណែមស្លឹកចេក(ត្រីលាយស្បែកជ្រូក) 1ចង្កោម 9,000៛
🌶️ណែមគូទខ្យង(ត្រីលាយស្បែកជ្រូក) 1ចង្កោម 9,000៛
🌸ក្រឡានខ្ទិះ/ខ្នុរ 1គីឡូ 15,000៛ (៣ដើម)
🌸មានសេវាដឹកជញ្ជូន ២៥ខេត្តក្រុង / សេវាដឹកជូនដល់កន្លែង
📮ផ្ញើរចូលប្រអប់សារ ឬទំនាក់ទំនងមកផ្ទាល់
📱098 477 740( Smart)
📱099 477 740(Cellcard)

BACK TO TOP